Co powinien uwzględniać plan architektoniczny domu pasywnego?

Dom pasywny jest budynkiem, w którym zostały zastosowane materiały oraz rozwiązania pozwalające na minimalizowanie zużycia energii przy jednoczesnym zapewnieniu domownikom wysokiego komfortu cieplnego. Ten trend w budownictwie jednorodzinnym zyskał w przeciągu paru ostatnich lat mocno na popularności.

Najważniejsze cechy domów pasywnych

W znakomitej większości przypadków jednorodzinne domy pasywne odznaczają się następującymi cechami:

  • dwie kondygnacje,
  • brak podpiwniczenia,
  • płaski dach pulpitowy (względnie o niedużym kącie nachylenia połaci),
  • zwarty plan bez załamań i wykuszy.

Projekt to podstawa

Podstawę zrealizowania takiej inwestycji stanowi profesjonalny projekt uwzględniający specyficzny charakter budynku. W odniesieniu do architektonicznych projektów domów pasywnych najważniejsze jest to, aby uzyskać odpowiedni współczynnik kształtu A/V (im niższy będzie, tym lepiej), który to określa stosunek kubatury ogrzewanych pomieszczeń do powierzchni przegród zewnętrznych mających styczność z powietrzem oraz z gruntem.

Liczy się bilans energetyczny budynku

W związku z powyższym przy tworzeniu projektu należy mieć na względzie w głównej mierze bilans energetyczny – to zdaniem specjalistów klucz to sukcesu. Domy pasywne wyróżniają się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię. W tym kontekście niebagatelną rolę odgrywają przedstawione poniżej aspekty.

  • Uwarunkowania terenu – naturalnym źródłem ciepła jest energia słoneczna. Możliwości działki trzeba więc wykorzystać tak, by umożliwić maksymalny pobór i kumulację energii słonecznej. Zalecana orientacja domu to ta wzdłuż osi wschód-zachód, przy czym na elewacji południowej powinno znajdować się możliwie jak najwięcej przeszklonych powierzchni.
  • Rozkład pomieszczeń w domu – tutaj trzeba odróżnić pomieszczenia wymagające niższej temperatury od pomieszczeń z większym zapotrzebowaniem w tym zakresie. Te pierwsze powinny się znajdować w północnej części budynku.
  • Przegrody zewnętrzne – są dach, podłogi i stropy. W tym przypadku współczynnik przenikania ciepła nie może przekraczać określonych wartości.
  • Wentylacja budynku – najlepiej sprawdzają się mechaniczne systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Tego typu systemy są wyposażone w gruntowe wymienniki ciepła.
  • Okna – powinny być duże i szczelne, z trójwarstwowymi szybami i ze szlachetnym gazem w roli wypełnienia. Profile mogą być wykonane z drewna lub z PCV – grunt, aby były solidnie ocieplone.