Powstaje coraz mniej nowych mieszkań

Na rynku nieruchomości w obecnej chwili przeważa podaż mieszkań nad popytem na nie. Spowodowane jest to w głównej mierze bieżącą sytuacją gospodarczą w Polsce. W wielu firmach organizowane są grupowe zwolnienia, ludzie tracą pracę i środki do życia. W takiej sytuacji nie mogą sobie pozwolić na dokonywanie dużych inwestycji, za jakie należy uznać kupowanie mieszkań. Deweloperzy zmniejszają plany inwestycyjne z uwagi na to, że w ich zasobach znajduje się wiele nowych, niesprzedanych mieszkań, które już jakiś czas temu zostały ukończone.

Statystyki rynku pierwotnego nieruchomości w Polsce

nowe mieszkaniaW 2012 roku do użytku oddano nieco więcej nowych mieszkań, niż w latach poprzednich. Nie jest to jednak spowodowane tym, że deweloperzy nagle zaczęli więcej budować i sprzedawać nowych lokali mieszkalnych. Jest wręcz przeciwnie, zaś wzrost liczby oddawanych do użytku nowych mieszkań spowodowany jest wzrostem produkcji sprzed dwóch lat.
Mamy dziś do czynienia ze znacznym wyhamowaniem nowych budów. Rynek pierwotny nie rozwija się, ponieważ brakuje chętnych na zakup nowych lokali mieszkalnych. Potencjalni kupujący mają zbyt małą zdolność kredytową, aby móc zakupić mieszkanie od dewelopera. Szybciej zdecydują się na mniejsze, używane mieszkanie z rynku wtórnego, które na pewno będzie dużo tańsze.

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w październiku 2012 roku liczba oddanych do użytku nowych mieszkań wzrosła o 2,6 punktu procentowego rok do roku, ale liczba rozpoczętych budów mieszkań na tym samym rynku zanotowała spadek o prawie 24% rok do roku.

Sytuacja pierwotnego rynku nieruchomości

Budownictwo mieszkaniowe znajduje się w niekorzystnym położeniu. Maleje liczba rozpoczętych budów mieszkań, oraz liczba wydawanych pozwoleń na budowy. Eksperci mówią, że trudno oczekiwać w najbliższym czasie poprawy sytuacji na tym rynku. Pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej w kraju, negatywne prognozy na rok 2013 oraz osłabienie popytu na rynku mieszkaniowym, zwłaszcza pierwotnym, nie daje powodów do zadowolenia dla wszystkich sprzedających na rynku pierwotnym nieruchomości. Najpewniej w 2013 roku będziemy mieli wciąż do czynienia ze spadkiem cen nowych i używanych mieszkań jak i malejącą liczbą podejmowanych nowych inwestycji mieszkaniowych.